BLOG

Začínajúci podnikateľ si môže vybrať z niekoľkých možností právnej formy podnikania:

Povinnosť vystaviť faktúru majú predovšetkým platitelia DPH. Neplatitelia DPH vystavujú účtovné doklady a faktúru sú povinní vystaviť len v dvoch prípadoch: