Jednoduché účtovníctvo

Zakladáme si na kvalite účtovania a informovanosti klientov

Po obdržaní dokladov Vám skontrolujeme ich formálnu správnosť a v priebehu 24 hodín zašleme informáciu o postupe spracovania dokladov.


V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva sa postaráme o:

  • zaúčtovanie dokladov a vedenie peňažného denníka

  • evidenciu pohľadávok a záväzkov

  • evidenciu DPH, krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov

  • vedenie skladovej evidencie, prípravu podkladov k inventarizácii

  • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov FO, k dani z motorových vozidiel

  • spracovanie účtovnej závierky