Podvojné účtovníctvo

Doklady nám môžete zaslať priamo prostredníctvom našej webovej stránky alebo odoslať na náš email. Ihneď po obdržaní dokladov začneme pracovať na ich kontrole formálnej správnosti. Po dôkladnej kontrole doklady zaúčtujeme a zašleme Vám informáciu o spracovaní.


Môžete sa na nás spoľahnúť pri :

  • vedení hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

  • evidencií pohľadávok a záväzkov

  • evidencií krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov

  • vedení skladovej evidencie, príprave podkladov k inventarizácii

  • spracovaní evidencie a vypracovaní daňového priznania k DPH, k dani z príjmov PO, k dani z motorových vozidiel

  • spracovaní účtovnej závierky