Mzdové účtovníctvo

Spracovanie miezd:

  • výpočet miezd zamestnancov

  • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia a výkazov o príspevkoch DDS

  • vypracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov a ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti

  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň