Porovnanie externého a interného účtovníctva

12.11.2021

Externé vedenie účtovníctva

VÝHODY:

  • nižšie náklady na zabezpečenie pracovného prostredia
  • jednému problému sa venuje viacero špecialistov
  • choroba či dovolenka externého účtovníka činnosť podniku výrazným spôsobom neovplyvní, nakoľko na všetky účtovné otázky môže odpovedať zastupujúci účtovník.

NEVÝHODY:

  • nevýhodou outsourcingovej formy spracovania účtovníctva je prístup k podnikovým a účtovným informáciám treťou stranou.
  • prístup k informáciám až po ich vyžiadaní, napr. mailom alebo telefonátom.

Interné vedenie účtovníctva

VÝHODY:

  • účtovné informácie o aktuálnej finančnej situácii neustále "po ruke"


NEVÝHODY:

  • vyššie náklady na zriadenie pracovného miesta pre účtovníka
  • interný účtovník je na akúkoľvek problematiku v oblasti účtovníctva úplne sám
  • v prípade absencie vnútropodnikového účtovníka sa situácia komplikuje